Hiển thị tất cả 3 kết quả

1.003.500
858.000
1.131.750