Hiển thị tất cả 3 kết quả

1.131.750
1.293.000
1.429.500