Hiển thị tất cả 4 kết quả

1.003.500
1.568.250
858.000
1.045.500