Hiển thị tất cả 3 kết quả

1.296.000
996.750
9.728.250